Dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Chúc Sơn B tổng mức đầu tư gần 31 tỷ đồng

08/05/2020
986 views

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ mời thầu gói thầu số 6: Thi công, cung cấp thiết bị PCCC trị giá 1.445.159.000 VNĐ thuộc dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Chúc Sơn B.

Thông tin dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Chúc Sơn B:

dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Chúc Sơn B
Chủ đầu tư:
 • Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Chương Mỹ
 • Địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
 • Số điện thoại: 0433716972
Phân loại: Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư: 30.855.777.000 VNĐ
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu
Danh sách gói thầu:
 • Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, gói thầu số 5, gói thầu số 6: 82.176.000 VNĐ
 • Gói thầu số 2: Thi công xây dựng 21.134.937.000 VNĐ
 • Gói thầu số 3: Chống mối công trình 510.989.000 VNĐ
 • Gói thầu số 4: Cung cấp, lắp đặt thiết bị 685.977.000 VNĐ
 • Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát gói thầu số 2,3,4 620.965.000 VNĐ
 • Gói thầu số 6: Thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC 1.445.159.000 VNĐ
 • Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát gói thầu số 6 36.887.000 VNĐ
 • Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình 27.458.000 VNĐ
 • Gói thầu số 8: Kiểm toán công trình 279.553.000 VNĐ

Tiến độ thực hiện dự án:

dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Chúc Sơn B
Ngày 05/05/2020, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội thông báo mời thầu gói thầu số 6: Thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị PCCC trị giá 1.445.159.000 VNĐ thuộc dự án xây dựng Trường THCS thị trấn Chúc Sơn B.
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội
Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ: 05/05/2020 đến 15/05/2020
Mua hồ sơ: Miễn phí
Thời điểm mở thầu:15/05/2020
 
Bình luận facebook