NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

21/05/2020
671 views

Khi hoàn thành một dự án, một công trình nào đó thì bước nghiệm thu công trình là cực kỳ quan trọng, trong đó nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa và chữa cháy là khâu cuối cùng trong quá trình đưa dự án, công trình vào sử dụng. Vậy nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy như thế nào, có những yêu cầu và quy định nào? Sau đây Công ty CP Tập Đoàn MSM  sẽ cùng các bạn tìm hiểu kỹ về vấn đề này.
 

Thứ nhất, Đơn vị nào đứng ra tổ chức nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
 

 
Theo khoản 1 điều 17 nghị định số 79/2014/NĐ- CP có ghi:
Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã, được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Vậy chủ đầu tư, chủ phương tiện phải là người đứng ra tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
 

Thứ 2, Nghiệm thu PCCC bao gồm những công đoạn nào

 
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy bao gồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thu bàn giao; riêng đối với các bộ phận, của công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi thi công bị che khuất thì phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.
 

Thứ 3, Thủ tục nghiệm thu chữa cháy

 
Căn cứ vào khoản 2 điều 17 nghị định số 79/2014/NĐ- CP có ghi:
a) Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định này phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và trước khi đưa vào sử dụng chủ đầu tư, chủ phương tiện phải thông báo cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã thẩm duyệt trước đó đến kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
b) Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy gồm:
- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;
- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
- Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
- Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;
- Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
- Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.
Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.
 

Thứ 4, Nội dung nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy

 
Theo điểm C khoản 2 điều 17 nghị định số 79/2014/NĐ- CP có ghi:
 Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo các nội dung sau:
- Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới chuẩn bị;
- Kiểm tra việc thi công, lắp đặt phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới theo thiết kế đã thẩm duyệt;
- Tổ chức kiểm tra thử nghiệm hoạt động thực tế của các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới khi xét thấy cần thiết.

 

Thứ 5, Thời hạn ra văn bản nghiệm thu

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy vào sử dụng.
Trên đây là các bước cơ bản về quy định nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy. 

MỌI THÔNG TIN CẦN HỖ TRỢ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MSM
Hotline : 0941 939 114
Email: info@msmvn.com.vn
giaipphappccc114@gmail.com
Website: http://msmvn.com.vn/
 

Bình luận facebook