Phê Duyệt Phương Án Chữa Cháy Của Cơ Sở

21/05/2020
680 views

Các phương án phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở khi đưa ra đều phải kiểm tra phê duyệt kỹ lưỡng. Chúng tôi Công ty Cổ Phần Tập Đoàn MSM chia sẻ cùng các bạn về thủ tục hành chính “ Phê Duyệt Phương Án Chữa Cháy Của Cơ Sở” trích nguồn “Cổng TTĐT Bộ Công An Dịch Vụ Hành Chính Công"

 

I.Thông tin

 • Thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
 • Thời hạn giải quyết: Chưa quy định cụ thể.
 • Đối tượng thực hiện: Người đứng đầu cơ sở quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
 • Cơ quan thực hiện : Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt.
 • Lệ phí: Không.
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.
 • Cơ sở pháp lý:
            + Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
            + Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
            + Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.
 

II.Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:
            + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
            + Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
            + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).
 • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

III.Thành phần hồ sơ

 •  Thành phần hồ sơ: Gồm 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở, kèm theo 02 phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án duyệt, ký tên, đóng dấu.
 •  Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

IV.Biểu mẫu

Mẫu phương án chữa cháy của cơ sở (mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).
MỌI THÔNG TIN CẦN HỖ TRỢ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MSM
Hotline : 0941 939 114
Email: info@msmvn.com.vn
giaipphappccc114@gmail.com
Website: http://msmvn.com.vn/
 
 
Bình luận facebook