Trường THPT Vạn Xuân Hoài Đức

29/05/2020
813 views
Trường THPT Vạn Xuân Hoài Đức mời thầu gói thầu số 4 :Xây lắp + thiết bị
Tên dự án : Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo PCCC và cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 3 tầng; nhà lớp học bộ môn trường THPT Vạn Xuân Hoài Đức
Thông tin dự án:
Bên mời thầu :Trường THPT Vạn Xuân Hoài Đức
Trạng thái quyết định : Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư : 2.379.443.000 VND
Dự án hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn : Nguồn vốn sự nghiệp - Ngân sách thành phố
Tiến độ thực hiện dự án:
Ngày 28/5/2020 Trường THPT Vạn Xuân Hoài Đức thông báo mời thầu gói thầu số 4 :Xây lắp + thiết bị trị giá 2.379.443.000 VND thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo PCCC và cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 3 tầng; nhà lớp học bộ môn trường THPT Vạn Xuân Hoài Đức
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội
Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ: 28/05/2020 đến 08/06/2020
Mua hồ sơ: Miễn phí
Thời điểm mở thầu:08/06/2020
Nguồn: báo đấu thầu.
 

Bình luận facebook