Xây Dựng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

21/05/2020
1.038 views

Ban quản lý dự án Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu xây lắp thiết bị giai đoạn 2 trị giá 28.807.956.000 VNĐ thời gian thực hiện trong vòng 8 tháng.

Thông tin dự án Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Dự Án Trung Tâm Y Tế Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Chủ đầu tư
Phân loại: Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định: Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư: 311.681.222.000 VNĐ
Tên các gói thầu:
  • 04/XLTB/GĐ2: Xây dựng các hạng mục: (1) Khoa khám bệnh: Hoàn thiện phòng mổ, phòng X-quang; mua sắm, lắp đặt thang máy, điều hòa, thông gió, điện nhẹ. (2) Khoa điều trị nội trú A: Mua sắm, lắp đặt điều hòa, thông gió, điện nhẹ. (3) Xây dựng và mua sắm thiết bị Khoa chống nhiễm khuẩn; Nhà Oxy và khí y tế. (4) Mua sắm thiết bị nhà thu gom xử lý rác, lò đốt rác; nhà thường trực, hiệu thuốc. (5) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 (san nền và điện nhẹ). (6) Chống mối và PCCC: 28.807.956.000
  • 05 TVGS XLTB: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 04 XLTB GĐ2: 616.870.000
  • 06/BH/XLTB: Bảo hiểm gói thầu 04/XLTB/GĐ2: 31.689.000

Tiến độ thực hiện dự án

Dự Án Trung Tâm Y Tế Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Ngày 23/04/2020 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh chính thức mời thầu gói thầu 4/XLTB/GĐ2 thuộc dự án xây dựng trung tâm y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh:
Giá bán 2.000.000 VND
Thời điểm mở thầu 18/05/2020
Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền bảo đảm dự thầu 400.000.000 VND (Bốn trăm triệu đồng chẵn)
Thời gian thực hiện hợp đồng 8 Tháng
Nguồn vốn Ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác (đã bố trí 26.177 triệu đồng tại Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh)
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Tổng mức đầu tư: 28.807.956.000 VNĐ
Nội dung chính của gói thầu Xây dựng các hạng mục:
  • Khoa khám bệnh: Hoàn thiện phòng mổ, phòng X-quang; mua sắm, lắp đặt thang máy, điều hòa, thông gió, điện nhẹ.
  • Khoa điều trị nội trú A: Mua sắm, lắp đặt điều hòa, thông gió, điện nhẹ.
  • Xây dựng và mua sắm thiết bị Khoa chống nhiễm khuẩn; Nhà Oxy và khí y tế.
  • Mua sắm thiết bị nhà thu gom xử lý rác, lò đốt rác; nhà thường trực, hiệu thuốc.
  • Xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 (san nền và điện nhẹ).
  • Chống mối và PCCC

Bình luận facebook